Mô hình đào tạo của HaloSmart gắn với sứ mệnh đào tạo “Công dân toàn cầu”

Công dân toàn cầu

Những năm gần đây, khái niệm “công dân toàn cầu” được nhắc đến thường xuyên hơn. Xu hướng toàn cầu hóa với sự phổ cập những giá trị cơ bản cả trong đời sống kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu.

Vậy thế nào là 1 công dân toàn cầu (global citizenworld citizen)?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *