Chương trình thi chứng chỉ Cambridge Hạ Long 2020

Chứng chỉ Cambridge là kì thi về tiếng Anh tổng quát, tức là bao gồm đủ mọi chủ đề trong tiếng Anh. Cambridge mang tính ứng dụng cuộc sống cao, ví dụ như trong kỹ năng Viết yêu cầu viết Thư xin việc, Thư giới thiệu, Đơn khiếu nại, Thư cảm ơn, Thư yêu cầu thông […]

Liên hệ ngay