Giới thiệu

Ngày 6/6/2016 đánh dấu sự ra đời của Hệ thống Anh ngữ Halo Smart với mục tiêu giúp cho thế hệ trẻ Quảng Ninh sử dụng tiếng Anh thành thạo, kỹ năng vượt trội hướng tới trở thành công dân toàn cầu.

Tầm nhìn

Là tổ chức giáo dục tiên phong về cá nhân hóa dịch vụ đào tạo tại Quảng Ninh nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Triết lý đào tạo

Tại Halo Smart, chúng tôi lấy sự học làm gốc, giáo viên và phụ huynh truyền cảm hứng, tạo động lực giúp học viên phát triển kỹ năng toàn diễn, sự sáng tạo để khai phóng tiềm năng, phát triển bản thân và gắn kết cộng đồng.

Sứ mệnh

Giúp người Quảng Ninh thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Về Havina Group

HAVINA GROUP LÀ HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÓ ẢNH HƯỞNG SÂU RỘNG TẠI VIỆT NAM, TIÊN PHONG TRONG CÁ NHÂN HÓA DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO VỚI SỨ MỆNH GIÚP THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM VƯƠN TẦM THẾ GIỚI HIỆN HAVINA GROUP CÓ 4 THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC VỚI GẦN 1000 ĐỐI TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Giá trị cốt lõi