Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR)  là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Hệ thống này được sử dụng trên toàn thế giới nhằm mô tả các kỹ năng ngôn ngữ của học viên.

CEFR là gì?

CEFR là một cách để mô tả khả năng nói và hiểu một ngoại ngữ của bạn. Có một vài khung tham chiếu với mục đích tương tự bao gồm Quy Tắc Thành Thạo của Hội đồng Giảng dạy Ngoại ngữ Hoa Kỳ (ACTFL), Tiêu Chuẩn Ngôn Ngữ Canada (CLB), và thang đánh giá của Hội Bàn Tròn Các Tổ Chức Ngôn Ngữ (ILR).

CEFR không gắn với bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ cụ thể nào.

CEFR là một thang đánh giá của châu Âu và được thiết kế riêng biệt để áp dụng cho mọi ngôn ngữ châu Âu, vì vậy nó có thể được sử dụng để mô tả các kỹ năng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Estonia của bạn (nếu bạn biết chúng). CEFR đặt ra sáu trình độ thành thạo ngoại ngữ khác nhau, và EFSET được thiết kế tương ứng:

Trình độ CEFR

 Mô tả Trình độ

A1

 Mới bắt đầu

A2

 Sơ cấp

B1

 Trung cấp

B2

 Trên Trung cấp

C1

 Cao cấp

C2

 Thành thạo

Trở thành công dân toàn cầu

Thế giới này là một thế giới phẳng, không còn là hình tròn nữa cũng không còn rào cản hay giới hạn nhất định nào, vì vậy chúng ta hãy sẵn sàng để tiếp nhận và giao tiếp với thế giới của một chuẩn mực toàn cầu. Trở thành công dân toàn cầu mở ra trước mắt học viên cơ hội học tập và làm việc tại nhiều quốc gia, và đạt được những thành công vượt bậc. Không chỉ vậy, học viên sẽ dễ dàng thích ứng và vững bước trên con đường tương lai biến động không ngừng.

Trở thành công dân toàn cầu ngay hôm nay

Các kỳ thi nào thuộc về CEFR?

Tại sao CEFR là quan trọng?