kiểm tra trình độ miễn phí

Đánh giá trình độ học viên qua các bài Placement Test phù hợp với nhu cầu học của học viên. Các cấp độ kiểm tra được phân loại bao gồm:

Chương trình kiểm tra hoàn toàn miễn phí, có kết qua ngay sau bài kiểm tra (Sau 1 ngày đối với bài thi IELTS), tư vấn lộ trình và định hướng học tập miễn phí.

Các bài viết mới nhất

Cập nhật những thông tin, sự kiện & chia sẻ kiến thức từ Halo Smart.