Ngày 6/6/2016 đánh dấu sự ra đời của Trung tâm Ngoại ngữ Halo Smart với mục tiêu giúp cho người Quảng Ninh sử dụng tiếng Anh thông thạo, kỹ năng vượt trội hướng tới tương lai toàn cầu. Halo Smart đang cố gắng và nỗ lực không ngừng để trung tâm chất lượng hàng đầu tại Quảng Ninh vào năm 2022 cụ thể:

 

SỨ MỆNH

Khả năng ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết để trở thành một “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”, đặc biệt là tiếng Anh. Halo Smart sẽ giúp bạn cầm chìa khóa vàng để mở cánh cửa bước ra thế giới.

 

 

 

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Quy trình đào tạo

 

đối tác tiêu biểu

 

 

 

đội ngũ nhân sự

 

 

 

Mrs. Nguyen Thi Toan

CEO

 

 

Mr. Nguyen Dinh Son

Co-Founder, Deputy Director

 

 

 

 

 

Mr. Simon Peter Taintey

R&D Director

 

 

 

Mrs. Tran Thi Thanh Huong

Academic Director